ЭКСКУРСИИ ИЗ КУТАИСИ

Sort by:
Jump to page:
Page :  1 of 1

3 dni / 2 noce

Gruzińczycy mówią: "Nie odwiedzaj Svaneti, to znaczy nie widzieć Gruzji". W tej podróży czeka nas słynna wie...

Price: 84$ View Map Photos

Całodniowa wycieczka 

Zobaczymy unikalne komplekse klasztornye, zawarte do Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO. Świątynię Bagrata, jedną z najstarszych gruzińskich cerkiew. Jaskinię Kumistawi, gdzi...

Price: 25$ View Map Photos
Sort by:
Jump to page:
Page :  1 of 1